PYA

PYA
Kassaverkoop, facturatie & boekhouding.
PYA software voor commercieel beheer, van toonbankverkoop tot boekhouding, gebaseerd op 30 jaar praktijkervaring.

Aures

Distributeur van Aures kassasystemen.

Touch Screen Kassa

Touch Screen Kassa
Doordachte en intuïtieve Touch Screen Kassa.
Onze BiCaRé kassasoftware geeft de uitbater van een horecazaak een maximale "return on investment".

Care-Ace

Care-Ace
Software voor thuisverpleegkundigen.
Care-Ace biedt een gehomologeerd systeem dat 100% in orde met de eisen van het RIZIV. Efficiënt, eenvoudig en snel.