Privacyverklaring

Submitted by Peter on di, 06/26/2018 - 11:44

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (hierna: AVG/GDPR General Data Protection Regulation) genoemd en die van kracht wordt vanaf 25 mei 2018, melden wij u: dat de verantwoordelijke namelijk Company Solutions nv (KBO-nummer BE 0433 299 196) de Belgische wet van 8 december 1992 respecteert, met betrekking tot de bescherming van het privéleven bij de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden:

  • Om de dienstverlening, en de daaruit vloeiende facturatie blijvend te kunnen verzekeren.
  • Om gepersonaliseerde mailings naar de klanten mogelijk te maken.
    • Mededelingen over nieuwe toepassingen, nieuwe functies …
    • Organiseren van opleidingen, bijscholing, seminaries …
    • Aanbieden van nieuwe producten

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Company Solutions nv, Luitenant Lippenslaan 58, 2140 Antwerpen of via AVG@Company.be of GDPR@Company.be,  gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen om de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet van toepassing zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing, kan u zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens. Hiertoe kan U zich richten tot Company Solutions nv, Luitenant Lippenslaan 58, 2140  Antwerpen of via  AVG@Company.be of GDPR@Company.be.